Ochrana súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Nižšie nájdete rozsiahle informácie o tom, ako spracovávame vaše dáta. Osobné údaje neposkytujeme tretím stranám s výnimkou spoločností uvedených v časti XI. Ochrana osobných údajov.

Môžete navštíviť naše webové stránky bez odhalenia akýchkoľvek osobných informácií. Pri každej návšteve webových stránok webový server automaticky ukladá iba tzv. Súbory denníka servera, ktorý obsahuje napr. názov požadovaného súboru, vašu IP adresu, dátum a čas.

Tieto prístupové údaje sú analyzované výlučne na účely zabezpečenia plynulého fungovania webových stránok a zlepšenia našej ponuky.

Údaje spracováva aj poskytovateľ tretej strany, ktorého sme si zaviazali – poskytovať služby hostingu a prezentácie webových stránok v našom mene. Tento poskytovateľ spracováva na svojich serveroch všetky údaje, ktoré sú zhromažďované spôsobom uvedeným nižšie, keď navštívite našu webovú stránku alebo vyplníte formuláre sprístupnené na tento účel v našom internetovom obchode. Údaje sa spracovávajú na iných serveroch len v rozsahu, ktorý je tu popísaný. Tento poskytovateľ hostingovných služieb má sídlo v členskom štáte EÚ a ide o spoločnosť THINline s.r.o., Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Zber údajov a ich použitie na spracovanie zmluvy a na otvorenie zákazníckeho účtu

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne odošlete pri objednávke, kontaktujte nás (napríklad prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu). Povinné polia sú označené, pretože tieto údaje absolútne potrebujeme na vykonanie zmluvy alebo spracovanie vašej žiadosti o kontakt, inak by ste nemohli dokončiť objednávku. V každom vstupnom formulári je zrejmé, aké údaje sa zhromažďujú. Používame údaje, ktoré nám poskytnete na vykonanie zmluvy a spracovávame vaše otázky podľa článku. 6 (1) 1 b GDPR. Po dokončení zmluvy bude každé ďalšie spracovanie vašich údajov obmedzené a vaše údaje budú vymazané po uplynutí doby uchovávania podľa príslušných predpisov, ak výslovne nesúhlasíte s ďalším používaním vašich údajov alebo si vyhradzujeme právo ďalej používať vaše osobné údaje v rozsahu a spôsobom povolenom zákonom, o ktorom Vás informujeme v tomto oznámení. V prípade, že si u nás vytvoríte zákaznícky účet, môže byť kedykoľvek vymazaný. Na tento účel môžete buď poslať správu na nižšie uvedenú možnosť kontaktu.

Vaše údaje posielame prepravnej spoločnosti v rozsahu potrebnom na dodanie objednaného tovaru podľa čl. 6 (1) 1. b GDPR. V závislosti od poskytovateľa platobných služieb, ktorý ste si vybrali počas procesu objednávania, sprístupníme platobné údaje na účely spracovania objednávky banke poverenej spracovaním. Prepravcami sú: SP, a. s. (Slovenská pošta). Bankové služby: Fio banka, a.s., Vedenie účtovníctva: TaxWise s.r.o.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať odoslaním e-mailovej správy na info@scoo.sk uvedenej nižšie Po zrušení vášho súhlasu odstránime údaje zverejnené na tento účel, ak výslovne nesúhlasíte s ďalším používaním vašich údajov inak si vyhradzujeme právo ďalej používať vaše osobné údaje v rozsahu a spôsobom povolenom zákonom, z ktorého informujeme Vás v tomto oznámení.

Cookies

Čo sú to súbory cookie? Súbory cookie sú textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie počas Vášho pripojenia.

Na čo používame súbory cookie? Jednotlivé stránky našej spoločnosti používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Cookies tiež používame na analýzu návštevnosti pomocou služby Google Analytics, a tiež na marketingové účely, napríklad za účelom re-marketingu, a to prostredníctvom Google adWords